Mindesten over Vilhelm Birkedal,

Nazarethkirken, Graabjergvej 4B, Ryslinge

Knstner:Niels Skovgaard (1858-1938)

Uddannelse: Stod i malerlære og blev samtidig undervist af sin far P. C. Skovgaard. Kunstakademiet i København 1874-79.


Mål:

H: 233 cm Br: 84 cm D: 39 cm


Beskrivelse:

Præsten Vilhelm Birkedal 1809-1892 og hans hustru Emilie Meyer 1815-1889.

Da synderen skjalv for den hellige Gud, da løstes korsets forargelsens gaade, og roser der sprang fra korset ud med vidnesbyrd om synd og naade.

Vilhelm Birkedal var Ryslinge Valgmenigheds første præst.

Niels Skovgaard har lavet tegninger til mindestenen, men om han også har lavet selve huggearbejdet, vides ikke.