Mindesten for Karl Povlsen,

Nazarethkirken, Graabjergvej 4B, 5856 Ryslinge

Kunstner:

Niels Skovgaard (1858-1938)                                                          Stod i malerlære og blev samtidig undervist af sin far P.C. Skovgaard.

Mål:

H: 212 cm Br: 99 cm D: 37 cm

Beskrivelse:

Bred beskrivelse: Mindestenen, der står ved Nazarethkirken, er sat over Karl Povlsen (1851-1918), der var valgmenighedens præst 1883-1918, og Marie Povlsen(1859-1937).

Under navnene står:

Herre til hvem

skal vi gaa hen?

-Du har det

evige livs ord.

Øverst er udhugget et relief. Det viser situationen, hvor Jesus redder Simon Peter, da denne prøver at gå på vandet.

Mindestenen er efter tegning af Niels Skovgaard, men om han også selv har hugget den ud, vides ikke.